Корекция и редакция на текст

Корекция на текст

За да не изпадате в неудобно положение с текстове с правописни или печатни грешки, всеки текст трябва да се прегледа от коректор. Често пъти дори и след десетото прочитане, не можете да забележите някоя грешка.

Редакция на текст

Извършва от човек с висока езикова култура, който може да направи Вашите текстове по-добре звучащи и по-лесни за разбиране без да променя смисъла на изложението.

Ориентировъчни цени за 1 стандартна страница (30 x 60 - 1800 символа)

разпечатка за коректура (черно-бяло) 0.06 лв.
нанасяне на корекции 0.10 лв.
четене на текст от професионален коректор 0.50 лв.
четене на текст от професионален редактор зависи от обема
и типа на текста

Реалната цена може да е по-ниска или по-висока в зависимост от сложността на текста и колко бързо трябва да е готова корекцията/редакцията.